โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 35 เวียงเจ็ดลินเกมส์

 กิจกรรม

พิธีปิด กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 35 เวียงเจ็ดลินเกมส์
เสาร์ 22 ธันวาคม 2561 - จันทร์ 17 ธันวาคม 2561

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อส่งหลักฐานนักกีฬา
ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2561 - อาทิตย์ 16 ธันวาคม 2561

สถานที่ : กองพัฒนานักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
>> อ่านต่อ


ประกาศชนิดกีฬาที่จะจัดแข่งขัน
จันทร์ 8 ตุลาคม 2561 - อังคาร 9 ตุลาคม 2561

สถานที่ : เว็บไซต์ https://sport.rmutl.ac.th
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
>> อ่านต่อ


ประกาศอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน
จันทร์ 8 ตุลาคม 2561 - อังคาร 9 ตุลาคม 2561

สถานที่ : เว็บไซต์ https://sport.rmutl.ac.th
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
>> อ่านต่อ


เริ่มลงทะเบียนนักกีฬารายบุคคล / เจ้าหน้าที่ทีม / ผู้บริหาร
จันทร์ 8 ตุลาคม 2561 - พุธ 31 ตุลาคม 2561

สถานที่ : https://sport.rmutl.ac.th/35/
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการฯ
>> อ่านต่อ


เริ่มลงทะเบียนแจ้งความจำนงสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
จันทร์ 1 ตุลาคม 2561 - อาทิตย์ 14 ตุลาคม 2561

สถานที่ : เว็บไซต์ https://sport.rmutl.ac.th
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการฯ
>> อ่านต่อ


ประชุมทางไกลร่วมกับมทร.ล้านนา ทุกเขตพื้นที่
พุธ 26 กันยายน 2561 - พุธ 26 กันยายน 2561

สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
>> อ่านต่อ


ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 35 ร่วมกับกรรมการตัดสินกีฬา
จันทร์ 24 กันยายน 2561 - จันทร์ 24 กันยายน 2561

สถานที่ : ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
>> อ่านต่อ


ประชุม Conference จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 35 “เวียงเจ็ดลินเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561
พุธ 15 สิงหาคม 2561 - พุธ 15 สิงหาคม 2561

สถานที่ : ห้องประชุม Conference เขตพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
>> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 10

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา