โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 ลีลาวดีเกมส์

 กิจกรรม

พิธีปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 ลีลาวดีเกมส์
ศุกร์ 27 ธันวาคม 2562 - ศุกร์ 27 ธันวาคม 2562

สถานที่ : ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


พิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 ลีลาวดีเกมส์
จันทร์ 23 ธันวาคม 2562 - จันทร์ 23 ธันวาคม 2562

สถานที่ : ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


ประชุมโค๊ชทั้ง 6 เขตพื้นที่ และกรรมการผู้ตัดสิน
อาทิตย์ 22 ธันวาคม 2562 - อาทิตย์ 22 ธันวาคม 2562

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 3 ทั้งหมด 3

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา