โลโก้เว็บไซต์ แบบประเมินผลการจัดงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 “ลีลาวดีเกมส์” | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 ลีลาวดีเกมส์

แบบประเมินผลการจัดงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 “ลีลาวดีเกมส์”


ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินผลการจัดงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 “ลีลาวดีเกมส์” ระหว่างวันที่ 23-27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย คลิกที่นี้เพื่อกรอกแบบประเมิน หรือ สแกน QRCODE 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา