โลโก้เว็บไซต์ ชนิดกีฬาและประเภทกีฬา | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 ลีลาวดีเกมส์

ชนิดกีฬาและประเภทกีฬา


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง ชนิดกีฬาและประเภทกีฬา การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ครั้งที่ 35  “เวียงเจ็ดลินเกมส์”

ประจำปีการศึกษา 2561

...........................................................

                 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 35 “เวียงเจ็ดลินเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นั้น

                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จึงออกประกาศชนิดกีฬาและประเภทกีฬา ที่จัดให้มีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 35 “เวียงเจ็ดลินเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 ไว้ดังนี้

                      

กีฬาบังคับ จำนวน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่

 1. ฟุตบอล                 ทีมชาย
 2. บาสเกตบอล          ทีมชาย – ทีมหญิง
 3. วอลเล่ย์บอล          ทีมชาย – ทีมหญิง
 4. กรีฑา                    ทีมชาย – ทีมหญิง ,ลู่บุคคล ชาย – หญิง ,ลานบุคคล ชาย – หญิง

กีฬาสากล จำนวน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่

 1. เทเบิลเทนนิส         บุคคลเดี่ยว ชาย-หญิง , บุคคลคู่ ชาย-หญิง , คู่ผสม ทีมชาย-หญิง
 2. แบตมินตัน             บุคคลเดี่ยว ชาย-หญิง , บุคคลคู่ ชาย-หญิง , คู่ผสม ทีมชาย-หญิง
 3. เปตอง                   บุคคลเดี่ยว ชาย-หญิง  (ทีม 2 คน ชาย-หญิง-คู่ผสม) (ทีม 3 คน ชาย-หญิง) , 
                              (เดี่ยวมือยิง ชาย-หญิง)
 4. วอลเล่ย์บอล ชายหาด ทีมชาย – ทีมหญิง
 5. ฟุตซอล                 ทีมชาย – ทีมหญิง
 6. เซปักตะกร้อ           ทีมเดี่ยว ชาย-หญิง , ทีมชุด ชาย-หญิง , ทีม 2 คน ชาย-หญิง
 7. ครอสเวริ์ด             (ทีมชาย-หญิง),(คู่ชาย-หญิง),(บุคคล ชาย-หญิง),(คู่ผสม)      

กีฬาไทย จำนวน 2 ชนิดกีฬา ได้แก่
        1. หมากรุกไทย          บุคคล ชาย-หญิง , ทีม 2 คน ชาย-หญิง

        2. ตะกร้อลอดห่วง       ทีมชาย , ทีมหญิง

กีฬาเลือกทั่วไป จำนวน 1 ชนิดกีฬา ได้แก่

        1. หมากล้อม   บุคคล ชาย-หญิง ทีม 2 คน ชาย-หญิง (ทีมผสม 3 คน ชาย 2 คน หญิง 1 คน) หรือ
(ชาย 1 คน หญิง 2 คน)

 

    ดาวน์โหลด >> เอกสารแนบ <<

 

 

    

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา