โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อประสานงานฝ่ายจัดการแข่งขันและผู้ควบคุมการจัดการแข่งขัน | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 ลีลาวดีเกมส์

ติดต่อประสานงานฝ่ายจัดการแข่งขันและผู้ควบคุมการจัดการแข่งขัน


ลำดับ ชนิดกีฬา ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ชื่อเล่น
1. ฟุตบอล นายบุญสม น่วมคำนึง 085-3051676 อ.บุญสม
  ฟุตบอล นายกนกพงษ์ ศรีเที่ยง 086-1987506 อ.อ๋อง
  ฟุตบอล ผศ.พีรวัตร ลือสัก 088-2692476 อ.อาร์ม
2. ฟุตซอล นายทัดมนู โพธิสารัตน์ 091-1435974 อ.นิคกี้
  ฟุตซอล นายพิเชษฐ์ พลอยประดิษฐ์ 086-7293953 อ.เชษฐ์
3. วอลเล่ย์บอล นายกวินวุฒิ สุทธนะ 082-7801043 ทอม
  วอลเล่ย์บอล นายวัชรพันธ์ ศิริ 087-1826274 ตั้ม
4. บาสเกตบอล นายจตุรงค์ คำขาว 061-5391595 บอม
5. ตะกร้อ นายสรายุธ บุญช่วย 085-7224989 ดุ่ย
6. เปตอง นายชัชวาลย์ แข่งขัน 088-1423117 อ.แบน
  เปตอง นายสุริยงค์ ประชาเขียว 062-8898878 อ.ยงค์
7. เทเบิลเทนนิส นายอำนวย คำบุญ 098-0974287 อ.อำนวย
  เทเบิลเทนนิส นส.จิณณ์ณิชา อินยะพรม 095-6757675 จอม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา