โลโก้เว็บไซต์ ภาพพีธีเปิด กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้ง 36 ลีลาวดีเกมส์ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 ลีลาวดีเกมส์

ภาพพีธีเปิด กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้ง 36 ลีลาวดีเกมส์ วันที่ 23 ธันวาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 ธันวาคม 2562 โดย นายณรงค์ฤทธิ์ สมใจ จำนวนผู้เข้าชม 1006 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ภาพพีธีเปิด กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้ง 36 ลีลาวดีเกมส์ วันที่ 23 ธันวาคม 2562

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา