โลโก้เว็บไซต์ ประชุมโค๊ชทั้ง 6 เขตพื้นที่ และกรรมการผู้ตัดสิน | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 ลีลาวดีเกมส์

ประชุมโค๊ชทั้ง 6 เขตพื้นที่ และกรรมการผู้ตัดสิน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 ธันวาคม 2562 โดย นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ จำนวนผู้เข้าชม 167 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 22 ธันวาคม 2562 - 22 ธันวาคม 2562ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา