ขั้นตอนการลงทะเบียน "เจ้าหน้าที่ทีม"1เลือกลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ทีม
2 เพิ่มเจ้าหน้าที่ทีม

3 เพิ่มรูปภาพ
4 กรอกข้อมูล
5 เลือกตำแหน่งการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ทีม

หลังจากที่ผู้ใช้ได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันแต่ละชนิดกีฬาแล้ว ถัดจากขั้นตอนการลงทะเบียนนักกีฬาคือการลงทะเบียนให้กับเจ้าหน้าที่ทีมที่ดูแลแต่ละชนิด โดยให้ผู้ใช้ทำการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ทีมแต่ละตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งผู้จัดการทีม, ผู้ช่วยผู้จัดการ, ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ซึ่งแท็บเมนูลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ทีมแสดงในส่วนเมนูที่ใช้ลงทะเบียน อยู่ตำแหน่งด้านล่างถัดจากเมนูลงทะเบียนนักกีฬา เมนูย่อย "เจ้าหน้าที่ทีม" แสดงขั้นตอนการลงทะเบียนเจ้าหน้าทีมดังวิดีโอด้านล่าง

ขั้นตอนการลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ทีม