ขั้นตอนการลงทะเบียน "ผู้บริหาร"1 คลิกเมนูลงทะเบียนผู้บริหาร
2 คลิกปุ่มเพิ่มผู้บริหาร
3 เพิ่มรูปภาพ
4 กรอกข้อมูลผู้บริหารการลงทะเบียนผู้บริหาร

หลังจากลงทะเบียนชนิดกีฬา นักกีฬาและเจ้าหน้าทีมสำเร็จแล้ว ส่วนสุดท้ายที่ต้องลงทะเบียน คือ ผู้บริหาร แสดงขั้นตอนการลงทะเบียนดังวิดีโอด้านล่าง

ขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้บริหาร